Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 8)
Đôi khi những người có tín dụng không thật hoàn hảo nhưng vẫn có thể vay được với lãi xuất hạ hơn thông thường thí dụ vay qua chương trình của chính phủ như Sở Gia Cư Liên Bang chắc chắn rẻ hơn vay của tư nhân.
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 7)
Tài sản có thể chuyển chủ quyền dưới hình thức cho đi như tặng phẩm hay để lại gia tài như di sản nhưng một lối đổi chủ thông thường nhất là mua bán địa ốc.
Người bị trục xuất được quyền xin giấy phép đi làm?
Vào ngày 19 Tháng Mười Một, 2020, U.S. Department of Homeland Security (Bộ An Ninh Nội Địa) đưa ra thông báo về quy tắc được đề nghị sẽ loại bỏ quyền xin thẻ đi làm đối với những người bị lệnh trục xuất cuối cùng (final order), tạm thời được thả ra theo điều lệ “Order of Supervision.”
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 6)
Qua các bài trước hẳn quý độc giả đã có khái niệm về Luật Tài Sản Hoa Kỳ liên quan đến việc chuyển tài sản cho người khác khi qua đời với các Luật Di Chúc, Luật Di Sản không trăn trối, và luật tín mục. Như vậy nên chọn cách nào có lợi nhất trong việc để lại của cải cho kế thừa là lập di chúc hay lập tín mục ủy thác hay không lập gì hết?
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 5)
Những người có tài sản lớn, nhất là những người có nhiều của cải, nhà đất nên lập tín mục càng sớm càng tốt. Ngược lại một người trẻ tuổi và mạnh khỏe không có vốn liếng là bao thì không cần lập tín mục.
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 4)
Một vấn đề quan trọng nhất về sở hữu là để lại của cải khi chết, do đó một phần riêng biệt của Luật Tài Sản Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng đến việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời.
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 3)
Bất động sản là một trong những đối tượng hay đổi chủ nhất. Hôm nay một người đang là chủ nhân ông một dinh cơ đồ sộ, ngày mai có thể bán đi sang tay người khác hay sau này qua đời để lại cho con cháu.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: