Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 5)

Share:
Lập tín mục sớm chừng nào thì tài sản sẽ được bảo vệ chắc chắn trong tương lai trước những bất trắc do tai nạn bất ngờ hoặc bệnh tật nan y không dự đoán hay phòng ngừa được. (Hình minh họa: todd kent/Unsplash)

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com.

Luật Sư LYLY NGUYỄN

Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 1)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 2)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 3)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 4)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 6)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 7)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 8)
Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 9)

Theo Luật Tài Sản Hoa Kỳ việc chuyển nhượng cho người khác khi qua đời ngoài Luật Di Chúc (wills) và Luật Di Sản Không Trăn Trối (intestate succession) còn có Luật Tín Mục (trusts).

Tín mục chuyển quyền sở hữu và điều hành tài sản cho đời sau theo một lối đặc biệt qua hình thức ủy quyền lập tín mục sinh thời  (living trust) gọi tắt là tín mục. Tín mục khác với di chúc ở điểm quan trọng là có hiệu lực ngay khi thiết lập và trong suốt thời kỳ người chủ tài sản còn sống (lúc sinh thời) cho đến sau khi chết trong khi di chúc chỉ thi hành khi người lập qua đời. Theo tín mục việc điều hành và quyền thụ hưởng lợi tức trên tài sản đó hoàn toàn tách rời nhau. Tín mục là một bản hợp đồng pháp lý do người lập ủy thác cho một cá nhân hoặc một cơ sở thay mình quản trị và điều hành tài sản dưới danh nghĩa tín viên (trustee). Tín viên được ủy thác trách nhiệm dùng tài sản chỉ định để đầu tư, thu nhập lợi tức, cho thuê hay bán đi, nhưng tín viên được trả công làm những việc đó chứ không hưởng thụ gì trong tài sản ấy. Trái lại thừa kế (beneficiary) mới chính là người có quyền nhận những lợi nhuận do tài sản sinh ra thí dụ như tiền lời kiếm ra được chẳng hạn. Người chủ tài sản thiết lập tín mục được gọi là người cấp (grantor) cầm đầu tín mục. Người cấp sẽ ấn định quyền lợi của thừa kế và thanh toán tiền công điều hành quản trị cho tín viên cùng ấn định chi tiết thể thức thi hành thí dụ như cho thừa kế được nhận lợi nhuận do sinh lời nhưng không được rút vốn ra, hay là cho nhận lợi tức suốt đời nhưng đến khi chết thì giao vốn lại cho người khác, hoặc dùng vào một mục đích riêng như hiến vào công cuộc từ thiện chẳng hạn.

Tín mục tuy cùng một mục đích như di chúc là để lại tài sản cho thừa kế sau khi mệnh một, nhưng có ưu điểm đặc biệt trên phương diện pháp lý là không cần đến tòa phân xử nên loại bỏ được thủ tục giải quyết di sản (probate process) khỏi bị tòa án chi phối việc phân chia của cải, vì vậy giữ được tính cách riêng tư tránh phô ra công chúng nhòm ngó đồng thời bớt phí tổn đỡ tốn kém rất nhiều so với di chúc. Thông thường người cấp chính là tín viên đầu tiên khi lập nhưng sau đó phải chỉ định tín viên khác để quản trị tài sản thay thế mình. Tín viên mới được ủy nhiệm này có thể là một cá nhân, một ngân hàng, hay một công ty tín dụng (trust company). Nhiệm kỳ của tín viên có thể thay đổi cho đến khi người chủ tài sản qua đời. Tín mục được thiết lập hoạt động suốt thời gian người chủ còn sống và tiếp tục có hiệu lực sau khi chết. Tín mục dĩ nhiên được dùng để bảo vệ tài sản cho thừa kế không có năng lực điều hành vì không đủ tư cách pháp lý như còn vị thành niên, hoặc thiếu kiến thức chuyên môn về tài chánh thương mại để có thể điều hành hữu hiệu di sản để lại. Tuy nhiên lý do tín mục được thịnh hành nhất là giảm thiểu thuế má đặc biệt trong các kế hoạch điều hành tài sản (estate planning).

Theo luật thuế vụ liên bang các tài sản trị giá trên mức ấn định $11,580,000 trở lên (mức này sẽ lên đến $11,700,000 vào năm tới) phải chịu thuế. Lấy thí dụ một người vợ cùng chồng mỗi người có một tài sản riêng trị giá $11,000,000, nếu người vợ chết trước để lại cho chồng thì tài sản của bà sẽ không bị đánh thuế vì giá dưới mức $11,580,000. Ông chồng sau này qua đời để lại tất cả tài sản của hai người cho con cái thì tổng cộng trị giá sẽ lớn hơn $11,580,000 và phải đóng thuế liên bang rất nặng. Trường hợp này nếu áp dụng tín mục thì tránh được thuế vì bà vợ có thể để lại chúc thư ủy thác tài sản vào tín mục chỉ cho rút tiền lời và một phần vốn cho chồng suốt đời. Sau đó khi người chồng chết đi thì lợi tức sẽ dành cho các con cho tới khi chúng trưởng thành có khả năng tự quán xuyến lấy tài sản rồi lúc đó mới sang tên cho những người con ấy.

Nội dung tín mục gồm có những điều khoản chính yếu sau đây: (1) Chỉ định tín viên và giao quyền hợp pháp để quản lý tài sản giao phó. (2) Chỉ định thừa kế và ấn định các điều kiện thừa hưởng cùng phân chia lợi tức lẫn tài sản chính sau cái chết của người lập. (3) Hướng dẫn thể thức quản trị tín mục, ấn định thẩm quyền điều hành và xác định việc phân chia tài sản một cách tín cẩn kín đáo. Nói cách khác tín viên được hoàn toàn tín nhiệm để ủy thác điều hành tài sản với tiêu chuẩn cao hơn chính người chủ tài sản nếu tự điều khiển lấy. Tuy nhiên cần phải nói rõ là tín viên không có quyền xử dụng tài sản hoặc thủ lợi trên lợi tức tài sản ủy nhiệm nếu không được phép của người chủ viết rõ bằng giấy tờ. Tóm lại tín viên chỉ được ủy thác điều hành sinh lời và giữ dùm tài sản để lại cho thừa kế mà thôi. Như vậy tín mục sẽ giúp người chủ ủy thác quyền quản trị tài sản riêng cho người khác nếu chính mình không muốn tự quản lý lấy hay khi bị bất lực mất khả năng điều khiển thì tín viên được chỉ định thay thế đảm nhiệm điều hành tài sản cho phúc lợi người chủ mà không bị tòa án giám sát hay can thiệp vào. Khi người chủ qua đời, tín viên sẽ thi hành việc thu thập toàn bộ tài sản, thanh toán các khoản nợ nần hợp pháp, khai báo và đóng thuế má rồi phân chia phần còn lại cho thừa kế theo ý nguyện của người quá cố đã được ấn định rõ trong văn bản tín mục.

Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng cần đến tín mục. Tín mục rất quan trọng đối với những người trong tình trạng sức khỏe yếu kém đang bị nan y có thể bị bất lực hoặc chết bất đắc kỳ tử. Những người có tài sản lớn, nhất là những người có nhiều của cải, nhà đất nên lập tín mục càng sớm càng tốt. Ngược lại một người trẻ tuổi và mạnh khỏe không có vốn liếng là bao thì không cần lập tín mục. Nói một cách rõ ràng hơn lập tín mục sớm chừng nào thì tài sản sẽ được bảo vệ chắc chắn trong tương lai trước những bất trắc do tai nạn bất ngờ hoặc bệnh tật nan y không dự đoán hay phòng ngừa được. Cũng nên nhấn mạnh về đặc điểm là tài sản lập theo tín mục sẽ không phải qua thủ tục thanh toán của tòa di sản như di chúc do đó tính chất và nguồn gốc các tài sản người chết để lại không bị ghi vào hồ sơ công khố (public record) khiến người ngoài ai cũng có thể biết được. Hơn nữa Luật Tài Sản ấn định di chúc phải do tòa án thi hành việc chuyển di sản của người chết cho thừa kế do đó việc phân chia mất nhiều thời gian và rất tốn phí vì phải qua nhiều thủ tục rắc rối hơn là tín mục.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu Luật Tài Sản Hoa Kỳ với thủ tục mua bán nhà cửa, đất đai. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được xử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: