Đang ‘thay đổi tình trạng di trú,’ chưa có Advanced Parole thì không rời Mỹ

Share:
Trước khi rời Hoa Kỳ, phải xin giấy phép nhập cảnh (Advanced Parole), để được nhập cảnh trở lại. (Hình minh họa: wikipedia.org)

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Tôi lưu ý những quý bạn đọc nào đang trong tình trạng làm đơn “thay đổi tình trạng di trú” (tức là Adjustment of Status mà người Việt chúng ta thường gọi là đơn xin thẻ xanh), tuyệt đối không nên rời khỏi Hoa Kỳ nếu không có giấy do Sở Di Trú cấp cho phép nhập cảnh (tức là Advanced Parole).

Vào ngày 14 Tháng Mười Một, 2003, Sở Di Trú đã nhắc nhở những người trong tình trạng chờ đợi sự giải quyết hồ sơ nên xin giấy phép nhập cảnh trước khi rời Hoa Kỳ. Sở Di Trú đã nhắc nhở thêm là Đạo Luật 1996 lập ra luật cấm 3 năm/10 năm.

Luật cấm 3 năm/10 năm quy định rằng những người nào ở Hoa Kỳ bất hợp pháp quá 180 ngày và dưới 1 năm, khi rời Hoa Kỳ sẽ không được vào lại Hoa Kỳ trong 3 năm tới. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp 1 năm trở lên, khi rời Hoa Kỳ sẽ không được vào lại Hoa Kỳ trong 10 năm tới.

Đương đơn không thể dùng Advanced Parole để miễn luật cấm 3 năm/10 năm. Cho nên những người nào ở Hoa Kỳ bất hợp pháp dù rằng xin được Advanced Parole, luật cấm 3 năm/10 năm vẫn sẽ bị áp dụng.

Sở Di Trú khuyên rằng những đương đơn nào đang trong tình trạng “thay đổi tình trạng di trú” nên tham khảo với National Customer Service Center của Sở Di Trú tại số điện thoại (800) 375-5283 hoặc với luật sư am tường luật di trú trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.

Tuy rằng lời nhắc nhở và lời khuyên của Sở Di Trú chỉ là tiêu điểm vào những đương đơn trong tình trạng chờ đợi sự giải quyết hồ sơ “thay đổi tình trạng di trú,” nhưng những vấn đề trình bày trên cũng được áp dụng vào những người đang ở Hoa Kỳ theo diện Public Interest Parolee (PIP).  Những người ở trong diện PIP là những người được Sở Di Trú cho phép nhập cảnh vì một lý do chính đáng nào đó và Sở Di Trú được quyền rút lại Advanced Parole đó nếu đương đơn phạm phải những điều kiện nêu trong luật Parole.

Phần đông cộng đồng người Việt chúng ta được Sở Di Trú cho phép nhập cảnh theo diện PIP vì lý do nhân đạo. Những người ở trong diện PIP được coi là ở Hoa Kỳ hợp pháp, nhưng trước khi rời Hoa Kỳ, phải xin giấy phép nhập cảnh (Advanced Parole), để được nhập cảnh trở lại. Nếu không có Advanced Parole hoặc Advanced Parole đã hết hạn, đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ.

Vào ngày 17 Tháng Tư, 2012, Board of Immigration Appeals (tức là Tòa Kháng Cáo Di Trú và được gọi tắt là BIA), trong vụ án Matter of Arrabally Yerrabelly, BIA quyết định rằng đương đơn rời khỏi Hoa Kỳ với Advanced Parole sẽ không bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm.

Chi tiết trong vụ án Arrabally Yerrabelly là một cặp vợ chồng nhập cảnh Hoa Kỳ theo dạng du lịch và ở quá hạn hơn năm năm trước khi làm đơn xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân dưới diện nghề nghiệp. Hồ sơ của cặp vợ chồng đó bị hoãn lại vài năm vì tình trạng ngày ưu tiên của chiếu khán bị thụt lùi.

Trong thời gian chờ đợi hồ sơ được xét xử, cặp vợ chồng đó xin giấy Advanced Parole và dùng giấy đó để trở về quê quán thăm gia đình vì có cha mẹ già. Sở Di Trú và sau đó Tòa Án Di Trú quyết định rằng điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm bị áp dụng dù là cặp vợ chồng này được cấp giấy Advanced Parole cho phép được tái nhập cảnh.

Cặp vợ chồng này kháng cáo lên BIA và BIA quyết định rằng khi một người rời khỏi Hoa Kỳ với giấy phép Advanced Parole sẽ không bị lọt vào điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm. BIA lý luận rằng áp dụng điều luật cấm nhập cảnh 3/10 năm khi đương đơn có giấy phép Advanced Parole cho tái nhập cảnh là không phù hợp với mục đích nhân đạo của giấy phép Advanced Parole. Vì khi làm như vậy không các gì biến đổi một lợi ích thành một phương tiện để ngăn cản cấm nhập cảnh.

Vụ án này đối với chúng tôi là một vụ án khá quan trọng. Như tôi vừa trình bày trên, trước vụ án này chúng tôi không bao giờ tư vấn cho thân chủ của mình rời Hoa Kỳ với Advanced Parole nếu đương đơn đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng vì có sự nguy hiểm bị cấm nhập cảnh dù là có Advanced Parole. Nhưng sau vụ án này, chúng tôi an tâm để cho thân chủ rời Hoa Kỳ với Advanced Parole trong thời gian chờ đợi hồ sơ thẻ xanh được giải quyết.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: