Di trú: Bảo lãnh con nuôi sang Mỹ, dường như không thể!

Share:
Bác tôi có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng muốn nhận nuôi tôi (Ảnh minh họa: VietnamNet))

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Những hồ sơ nhận con nuôi để được quyền lợi di trú sau năm 2013 phải làm đúng theo luật lệ của Hague Convention vì Việt Nam được nhận vào Hague Convention vào năm 2013.

Chúng tôi thấy nhiều hồ sơ xin thẻ xanh theo diện con nuôi bị từ chối vì luật sư lo hồ sơ con nuôi không hiểu rõ luật di trú cho nên hồ sơ con nuôi không làm đúng theo luật của Hague Convention và luật di trú Hoa Kỳ.

Trong luật di trú Hoa Kỳ thì việc bảo lãnh theo diện thân nhân được coi là đơn giản nhất và là một diện bảo lãnh được nhiều người biết đến nhất, nhưng lại có rất nhiều người không biết rằng con nuôi là một thành phần quan trọng trong việc bảo lãnh theo diện thân nhân.

Trong bộ luật di trú, chỉ có chữ “child” (tức là con) là được định nghĩa. Những chữ như anh, chị, em, cha và mẹ không được định nghĩa trong bộ luật di trú vì những chữ đó tùy thuộc vào chữ “con.” Cho nên định nghĩa chữ “con” rất là quan trọng trong luật di trú và con nuôi và con nuôi mồ côi là một phần quan trọng trong định nghĩa chữ “con.”

Để được bảo lãnh theo diện con nuôi thì người con nuôi đó phải rơi vào định nghĩa của chữ “con.” Để được xác định là “con” thì người con nuôi phải hội đủ ba điều kiện.

Điều kiện thứ nhất: Người con nuôi phải được nhận làm con nuôi trước khi trở thành 16 tuổi và sự nhận nuôi phải hợp pháp dưới luật pháp của nơi con nuôi được nhận.

Điều kiện thứ nhì: Người con nuôi phải ở chung nhà với cha hoặc mẹ nuôi đủ hai năm và sự ở chung nhà có thể xảy ra trước khi hoặc sau khi được nhận làm con nuôi.

Điều kiện thứ ba: Người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha hoặc mẹ nuôi đủ hai năm.

Ngoài ba điều kiện nêu trên, hồ sơ xin con nuôi ở tòa tiểu bang phải làm đúng theo luật lệ của Hague Convention thì hồ sơ xin thẻ xanh mới được chấp thuận.

Con nuôi có thể được áp dụng vào những trường hợp như là cha hoặc mẹ nuôi bảo lãnh cho con nuôi, anh chị em nuôi có thể bảo lãnh cho nhau, và cha hoặc mẹ nuôi là người được bảo lãnh thì người con nuôi được chung một hồ sơ của cha hoặc mẹ nuôi như trong những diện bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên đó.

Cha hoặc mẹ nuôi, có thể là một người độc thân, cũng có thể là ông bà nội hoặc ông bà ngoại, và cũng có thể là anh chị cô chú bác hoặc một người lạ.

Khi một công dân Hoa Kỳ muốn nhận một người con nuôi ở ngoài nước Hoa Kỳ, điều kiện thứ nhì là điều kiện rất khó để được hội đủ vì sự đòi hỏi người con nuôi phải ở chung ít nhất hai năm với cha mẹ nuôi. Do đó, đa số cha hoặc mẹ nuôi không thể nào bỏ việc làm hoặc đời sống của họ ở Hoa Kỳ để sống chung với người con nuôi ở nước ngoài hai năm.

Một điều mà quý vị cần chú ý là khi một người được xác định là con nuôi và đã hưởng được quyền lợi di trú theo cha hoặc mẹ nuôi thì người con nuôi đó sẽ không được bảo lãnh cho cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: