Điều kiện để bảo trợ tài chánh, bảo trợ phụ khi bảo lãnh

Share:
(Hình minh họa: Joshua Woroniecki/Pixabay)

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 238 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

*Hỏi: Tôi đang bảo lãnh cho người con độc thân và hồ sơ sắp được đáo hạn để được bổ túc hồ sơ cho National Visa Center (Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia, NVC). Tôi cần biết những gì về mẫu đơn bảo trợ tài chánh để quyết định tôi có đủ điều kiện để làm mẫu bảo trợ tài chánh hay không? Nếu tôi không đủ điều kiện tôi có thể nhờ người đồng bảo trợ hay không?

Để tránh bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ vì lý do Public Charge, mẫu đơn bảo trợ tài chánh (mẫu I-864), phải được làm đúng luật di trú. Đơn bảo trợ tài chánh phải được người nộp đơn thi hành như một khế ước.

-Thứ nhất, đơn bảo trợ tài chánh phải được thi hành bằng phương cách luật định, người bảo trợ phải trên 18 tuổi, và người bảo trợ phải là người nộp đơn bảo lãnh thân nhân. Lý do người bảo trợ phải trên 18 tuổi vì khế ước với một người dưới 18 tuổi không có giá trị luật pháp.

-Thứ nhì, người bảo trợ phải đồng ý phục tùng theo thẩm quyền của bất cứ những tòa liên bang hay tòa tiểu bang, tức là người bảo trợ phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, và người bảo trợ phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

-Thứ ba, người bảo trợ phải đồng ý bảo trợ cho người được bảo lãnh, và phải chứng minh là mình có khả năng tài chánh để bảo tồn và duy trì số tiền lợi tức mỗi năm ít nhất là 125% của Federal Poverty Guideline.

-Người bảo trợ phải cung cấp giấy tờ thuế hoặc Bản Ghi Thuế (IRS Tax Transcript) của một năm vừa qua. Quý bạn đọc có thể nhập vào www.irs.gov/vi/individuals/get-transcript để yêu cầu Bản Ghi Thuế.

-Người bảo trợ có thể chứng minh khả năng về số tiền lợi tức bằng những chứng minh tài sản của mình và những tài sản đó được sẵn sàng dùng để bảo trợ cho người được bảo lãnh. Sự đòi hỏi của lợi tức cho mỗi $1,000 thì người bảo trợ hoặc người được bảo trợ phải thay thế bằng tài sản có sẵn trị giá $5,000. Những tài sản nào có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng một thời gian ngắn có thể dùng để chứng minh. Điển hình là cha bảo lãnh cho con, lợi tức của người cha cho năm 2019 là $15,000. Theo mức quy định của lợi tức cho hai người (người bảo lãnh và người được bảo lãnh) của năm 2020 là $21,550. Mức lợi tức của người cha thiếu $6,550. Người cha có thể thế bằng số tiền $32,750 ($6,550 x 5) trong trương mục hoặc tài sản.

-Nếu như người bảo trợ không hội đủ được những điều kiện cần thiết trình bày trên, người bảo trợ có thể nộp thêm đơn Affidavit of Support của một co-sponsor (tức là người bảo trợ phụ). Những trường hợp người bảo trợ không hội đủ điều kiện là người bảo trợ đang lãnh tiền trợ cấp của chính phủ như SSI, welfare… Người bảo trợ phụ phải hội đủ năm điều kiện:

+Điều kiện thứ nhất: Người bảo trợ phụ phải chấp nhận trách nhiệm của người bảo trợ chính, và nếu như trong trường hợp người bảo trợ chính không hoàn thành trách nhiệm sau này, thì người bảo trợ phụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

+Điều kiện thứ nhì: Người bảo trợ phụ cũng phải trên 18 tuổi.

+Điều kiện thứ ba: Người bảo trợ phụ phải có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân.

+Điều kiện thứ tư: Người bảo trợ phụ phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

+Điều kiện thứ năm: Người bảo trợ phụ phải đồng ý bảo trợ cho người được bảo lãnh, và phải chứng minh mình có khả năng tài chánh để bảo tồn và duy trì số tiền lợi tức mỗi năm. Số tiền đó phải bằng ít nhất là 125% của Federal Poverty Guideline.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: