‘Gánh Nặng Xã Hội’ (Public charge) – Những điều cần biết

Share:

SGN tổng hợp

(Thông tin không mang tính chất tư vấn pháp lý)

“Gánh Nặng Xã Hội” là gì?

“Gánh Nặng Xã Hội” là thuật ngữ được dùng trong Luật Di Trú để nói về những người sống gần như dựa vào chính phủ là chính để được chu cấp các nhu cầu thiết yếu của họ.

Hiện Thời, các phúc lợi nào bị xem là Gánh Nặng Xã Hội?

Hiện thời, chỉ có hai dạng phúc lợi bị xem xét:

– Các chương trình trợ cấp thuộc Liên Bang/ Tiểu Bang/ Địa Phương như là CalWorks, Phụ Cấp An Sinh (SSI) và Tiền Trợ Cấp Chung (GA)

– Chăm sóc dài hạn tại các cơ sở do chính phủ chi trả

Tòa Bạch Ốc hiện đang Đề Xuất nới rộng các quy chế về Gánh Nặng Xã Hội nhắm vào các lọai trợ cấp xã hội khi xem xét và xác định việc một người nhập cư có trở thành Gánh Nặng Xã Hội hay không.

Các quy chế ĐỀ XUẤT bao gồm:

Đề xuất mở rộng các dạng trợ cấp xã hội do chính phủ tài trợ mà chính quyền Liên Bang có thể cân nhắc khi xác định Gánh Nặng Xã Hội, những phúc lợi này bao gồm:

– Các chương trình Trợ cấp Tiền mặt của Liên Bang/ Tiểu Bang/ Địa phương bao gồm:

– Trợ cấp việc làm và chăm sóc trẻ em (CalWorks)

– Trợ cấp An Sinh (SSI)

– Trợ cấp chung (GA)

– Chăm sóc dài hạn tại các cơ sở do chính phủ chi trả

– Chi trả sức khỏe thông qua Trợ cấp y tế Medi-Cal (nhưng không phải trợ cấp y tế khẩn cấp )

– Chương trình hỗ trợ thực phẩm CalFresh (trước đây được biết là Tem Phiếu Thực Phẩm)

– Trợ cấp chi phí thuốc theo toa theo Medicare part D

– Trợ cấp thuê nhà gia cư theo Section 8, và nhà ở công cộng

Ai bị ảnh hưởng bởi các quy chế trong ĐỀ XUẤT? Các thay đổi trong Đề Xuất có thể áp dụng đối với những người nhập cư:

– Đang nộp đơn xin cấp thẻ cư trú dài hạn (LPR hoặc thẻ xanh)

– Người cư trú dài hạn hợp pháp nhưng đã ra khỏi Hoa Kỳ hơn 6 tháng và đang tìm cách trở lại Hoa Kỳ

– Những người khác đang nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ

Quy chế ĐỀ XUẤT sẽ không áp dụng cho các nhóm sau đây:

Các thay đổi trong đề xuất sẽ không áp dụng cho các nhóm sau:

– Người tị nạn

– Đạo luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (VAWA)

– Đặc biệt là người nhập cư là trẻ vị thành niên

– Nạn nhân của nạn buôn người, bạo hành gia đình, các tội phạm nguy hiểm khác

Các quy chế trong ĐỀ XUẤT mới sẽ ảnh hưởng đến tôi ra sao?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc cơ quan Di trú cân nhắc và xem xét để xác định một người có phải là gánh nặng xã hội hay không. Các yếu tố được cân nhắc bao gồm việc sử dụng phúc lợi xã hội trong quá khứ và hiện tại, tuổi tác, thu nhập, trình độ và hoàn cảnh gia đình. Do vậy, các quyết định được đưa ra phải căn cứ trên hoàn cảnh của từng cá nhân.

Những diện nào được miễn trừ “Gánh Nặng Xã Hội”?

Có một số nhóm người được loại ra khỏi diện “Gánh Nặng Xã Hội” hoặc có thể được miễn trừ “Gánh Nặng Xã Hội” khi đăng ký Thẻ xanh hoặc các trợ cấp khác USCIS. Bao gồm:

– Người tị nạn

– Người xin tị nạn

– Người tị nạn và người tị nạn xin điều chỉnh tình trạng thường trú nhân

– Người nhập cư con lai (nhập học lần đầu)

– Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba (CAA)

– Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Cứu trợ Nicaragua và Trung Mỹ (NACARA)

– Các cá nhân được cứu trợ theo Đạo luật Công bằng Di dân Tị nạn Haiti (HRIFA)

– Cá nhân xin Visa T

– Cá nhân xin Visa U

– Các cá nhân sở hữu visa T và đang cố gắng trở thành thường trú nhân (có được Thẻ xanh)

– Các cá nhân sở hữu visa U và đang cố gắng trở thành thường trú nhân (có được Thẻ xanh)

– Người nộp đơn cho Tình trạng được bảo vệ tạm thời (TPS)

– Một số ứng viên theo Quy định của Đạo luật LIFE

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: