Hồ sơ bảo lãnh vợ bị từ chối, phải làm sao?

Share:
Đối với hồ sơ hôn phu hôn thê, người bảo lãnh phải chứng minh rằng họ đã gặp mặt người thừa hưởng trong vòng hai năm trước khi nộp đơn. (Hình minh họa: southwestgate.org)

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

*Hỏi: Tôi làm đơn bảo lãnh cho vợ. Sau khi đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ được chuyển cho Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn để cấp chiếu khán. Sau khi được Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn, hồ sơ của vợ tôi bị từ chối và trả về cho Sở Di Trú. Văn phòng dịch vụ hướng dẫn tôi nên bỏ hồ sơ cũ và làm lại hồ sơ bảo lãnh mới. Như vậy thủ tục có đúng không? 

Khi Sở Di Trú Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bảo lãnh thân nhân họ chỉ xác định sự liên hệ gia đình, theo luật pháp, giữa người bảo lãnh và người thừa hưởng mà thôi. Nghĩa là hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng, hôn thú của người vợ và người chồng có hợp pháp hay không? Nếu người vợ hoặc người chồng có lập hôn thú trước đây thì họ phải ly dị trước khi họ lập hôn thú với người phối ngẫu hiện tại.

Đối với hồ sơ hôn phu hôn thê, người bảo lãnh phải chứng minh rằng họ đã gặp mặt người thừa hưởng trong vòng hai năm trước khi nộp đơn, cả hai đương sự được tự do lập thú với nhau và hôn thú phải được đăng ký trong vòng 90 ngày từ ngày người thừa hưởng đặt chân đến Hoa Kỳ.  Khi hội đủ điều kiện của diện bảo lãnh thì Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ chấp thuận hồ sơ đó.

Khi tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ phỏng vấn và xem xét hồ sơ, họ sẽ đi sâu hơn vào vấn đề. Trách nhiệm của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ là cấp chiếu khán. Họ sẽ xem xét sự liên hệ gia đình của hai người có phải chân thật hay không và người thừa hưởng có bị lọt vào một trong những điều luật cấp nhập cảnh Hoa Kỳ hay không.

Khi Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định không cấp chiếu khán vì một lý do nào đó, thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ trả hồ sơ đó về cho Sở Di Trú để từ chối, vì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ có quyền xem xét cấp chiếu khán và quyền xem xét hồ sơ bảo lãnh là của Sở Di Trú. Sở Di Trú là cơ quan xem xét và chấp thuận hồ sơ bảo lãnh lúc đầu, cho nên chỉ có Sở Di Trú Hoa Kỳ mới có quyền từ chối hồ sơ bảo lãnh.

Theo thủ tục thì sau khi người sĩ quan phỏng vấn của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ quyết định từ chối không cấp chiếu khán, hồ sơ sẽ được chuyển qua cho người cấp trên của người phỏng vấn để duyệt lại. Khi người cấp trên của người phỏng vấn đồng ý với sự từ chối đó thì hồ sơ sẽ được chính thức trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Thời gian từ lúc người thừa hưởng được phỏng vấn đến khi hồ sơ bị trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể kéo dài đến sáu tháng. Có nhiều trường hợp bị lâu hơn là vì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ muốn điều tra thêm để họ có đầy đủ chứng từ trước khi họ từ chối và trả về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra ra tận nhà của người thừa hưởng để thăm dò và hỏi han hàng xóm của người thừa hưởng.

Theo thủ tục thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không trả hồ sơ thẳng về cho Sở Di Trú USCIS mà hồ sơ phải trả ngược lại cho NVC và NVC sẽ trả hồ sơ về lại cho Sở Di Trú USCIS. NVC sẽ là cơ quan đứng giữa để làm việc với Sở Di Trú USCIS và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Nếu hồ sơ được Sở Di Trú USCIS tái chấp thuận thì Sở Di Trú USCIS sẽ gửi hồ sơ lại cho NVC và NVC sẽ chuyển hồ sơ đến cho Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Khi quý vị làm lại hồ sơ bảo lãnh mới thì thường Sở Di Trú USCIS sẽ nhập hồ sơ cũ và hồ sơ mới để giải quyết cùng một lúc. Trong trường hợp Sở Di Trú USCIS sơ ý không nhập hai hồ sơ lại và chỉ giải quyết hồ sơ mới. Nếu hồ sơ mới đó được chấp thuận thì Sở Di Trú USCIS sẽ chuyển hồ sơ cho NVC. NVC sẽ chận hồ sơ mới lại và trả về cho Sở Di Trú USCIS và yêu cầu Sở Di Trú USCIS xét lại hồ sơ mới với hồ sơ cũ.  Vì hồ sơ qua lại nhiều lần sẽ làm trể nại hồ sơ.

Theo tôi thì thay vì làm lại hồ sơ bảo lãnh mới, quý vị nên tiếp tục và khiếu nại hồ sơ cũ. Nếu Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ muốn từ chối lần thứ hai, thì họ phải có lý do khác mới có thể trả hồ sơ lại Sở Di Trú USCIS lần thứ hai.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Biếc
Đọc, nghe câu thơ hay, thấy thích, tôi học thuộc ngay, và đưa vào “kho dữ liệu” của mình. Đôi lúc sơ suất, tôi không biết tên tác giả. Bởi…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: