Người được bảo lãnh xin trợ cấp công cộng, người bảo trợ phải bồi thường

Share:
Nếu người được bảo lãnh xin được trợ cấp công cộng như SNAP, Medicaid và TANF, thì người bảo trợ phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn trả lại cho chính phủ. (Hình minh họa: foodstampsnow.com)

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Vào ngày 23 Tháng Năm, 2019, Tổng Thống Donald Trump đã ban hành một thông báo chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật hoặc ban hành các thủ tục, hướng dẫn và quy định, để thực thi nghiêm chỉnh các luật hiện hành về bồi thường và hoàn trả lại khi người nhập cư được bảo trợ lãnh trợ cấp chính phủ được coi là means-tested public benefits (tạm dịch là trợ cấp công cộng) như SNAP, Medicaid và TANF.

Chỉ đạo này không phải là luật mới, mà là chỉ đạo để chấp hành luật di trú đã có từ năm 1996 một cách khắt khe và chặt chẽ hơn.

Như quý bạn đọc cũng đã biết là khi bảo lãnh cho thân nhân, mẫu bảo trợ tài chính là mẫu đơn cần thiết phải nộp cho Sở Di Trú USCIS hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trước khi hồ sơ được chấp thuận. Khi người bảo trợ ký tên vào mẫu bảo trợ tài chính, người bảo trợ đồng ý sẽ bồi thường hoặc hoàn trả lại khi người được bảo trợ lãnh bất cứ trợ cấp nào được coi là means-tested public benefits.

Thông báo này có mục đích là chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật hoặc ban hành thủ tục, hướng dẫn, và các quy định, để bảo đảm rằng người không phải là công dân Hoa Kỳ không được nhận lợi ích công cộng và nếu đã lãnh được lợi ích công cộng thì các cơ quan liên quan sẽ đòi người bảo trợ phải bồi thường. Một vài cơ quan liên quan được đề cập trên là Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An, Bộ Lao Động, Bộ Tài Chính…

Những thủ tục chính phủ Hoa Kỳ muốn lập như: 1) thông báo người bảo lãnh số tiền phải bồi thường; 2) thông báo Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và Bộ Trưởng Bộ Nội An khi người bảo trợ không hoàn trả số tiền trợ cấp để Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp có thể kiện và đưa người bảo trợ ra tòa để đòi bồi thường; và 3) thủ tục chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên bang để giúp những cơ quan đó trong vấn đề đòi bồi thường.

Vào ngày 10 Tháng Chín, 2020, Sở Di Trú USCIS đã công bố chương trình mới được gọi là Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Chương trình này nhằm giúp cho các cơ quan cung cấp trợ cấp công cộng của liên bang để bảo đảm tuân thủ hiệu quả hơn các luật, quy định, và chính sách liên bang liên quan đến mẫu bảo trợ tài chính.

Chương trình SAVE sẽ cung cấp thông tin về những người bảo trợ cho các cơ quan cung cấp trợ cấp công cộng của liên bang. Sở Di Trú USCIS yêu cầu những cơ quan đó dùng những thông tin của người bảo trợ trong việc xét xử cung cấp trợ cấp và những quy trình yêu cầu người bảo trợ bồi thường hoặc hoàn trả lại.

Xin quý vị lưu ý, nhiều chương trình trợ cấp của tiểu bang là được chính phủ liên bang tài trợ, cho nên những chương trình đó phải tuân theo những điều lệ của chính phủ liên bang cũng như chương trình SAVE này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: