Pháp Luật Phổ Thông: Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.1)

Share:

Xin cho biết những thay đổi mới nhất trong luật xin tỵ nạn tại Hoa kỳ? Giữa dạng tỵ nạn refugees và asylee có gì khác nhau?

Video liên quan:

Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.2)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

R Ơ M
Do một tình cảm đơn sơ, thuần khiết lúc ấu thơ, tôi rất thích rơm. Trong những năm tuổi nhỏ được ở thôn quê, tôi thấy rơm và thích rơm…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: