Pháp Luật Phổ Thông: Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.1)

Share:

Xin cho biết những thay đổi mới nhất trong luật xin tỵ nạn tại Hoa kỳ? Giữa dạng tỵ nạn refugees và asylee có gì khác nhau?

Video liên quan:

Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.2)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Tình Cha
Mãi khi tôi vừa lớn, tôi luôn thắc mắc tìm hiểu nguồn cội, mới biết cha tôi từ Bắc vào Nam với hai bàn tay trắng.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: