Pháp Luật Phổ Thông: Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.2)

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Sở Di Trú sắp thay đổi mẫu đơn để work permit. Chừng nào thì mẫu đơn mới này được xử dụng? Trong mẫu đơn mới này có điểm nào đặc biệt?

Video liên quan:
Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.1)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: