Pháp Luật Phổ Thông: Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.2)

Share:

Sở Di Trú sắp thay đổi mẫu đơn để work permit. Chừng nào thì mẫu đơn mới này được xử dụng? Trong mẫu đơn mới này có điểm nào đặc biệt?

Video liên quan:
Thay đổi trong luật xin tỵ nạn (P.1)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: