Xin hủy bỏ lệnh trục xuất vì không hiểu rõ luật, có được không?

Share:
Chỉ có một vài trường hợp là có quyền nộp đơn xin mở lại hồ sơ trục xuất để tái xét. (Hình minh họa: ice.org)

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

*Hỏi: Có thể xin hủy bỏ lệnh trục xuất vì những lý do như: 1) Không hiểu rõ luật; 2) Luật sư cố vấn không đúng; 3) Có vợ, chồng, con cái có quốc tịch và đang sống ở Hoa Kỳ.

Tùy theo từng trường hợp, vì đa số những hồ sơ của những người đã có lệnh trục xuất và được thả ra theo điều luật Order of Supervision thường là từ ba đến sáu tháng.

Thông thường đơn xin mở lại hồ sơ trục xuất phải được nộp trong vòng 90 ngày sau khi có án lệnh trục xuất và chỉ có một vài trường hợp là có quyền nộp đơn xin mở lại hồ sơ và điều kiện 90 ngày không được áp dụng và một trong những trường hợp đó là ineffective assistance of counsel (tức là luật sư bất cẩn).

Ngoài ra còn những trường hợp khác, nhưng tùy theo chi tiết của mỗi hồ sơ cho nên quý vị nào muốn biết thêm chi tiết nên liên lạc với một luật sư di trú thực thụ để tham khảo. Khi tòa đồng ý mở lại hồ sơ, thì lúc đó đương sự có thể trình bày về vấn đề tình cảnh gia đình để yêu cầu tòa miễn trục xuất.

*Hỏi: Chồng tôi đã từng ra hầu Tòa Di Trú và đã bị tòa ra án lệnh trục xuất vào năm 2002. Chồng tôi bị giam giữ sau khi bị tòa ra án lệnh trục xuất và được thả ra sau 90 ngày vì chính quyền Việt Nam không nhận trả về. Sau khi được thả ra, chồng tôi có đi trình diện vài lần và sau đó không đi trình diện nữa. Chồng tôi vừa bị ICE bắt giam vì không đi trình diện. Có cách nào để xin ICE thả chồng tôi ra không?

-Đáp: Sau khi đương sự bị lệnh trục xuất cuối cùng (final order), thì Sở Di Trú ICE có 90 ngày để trả đương sự về quốc gia của họ. “Final order” nghĩa là quyết định cuối cùng về vấn đề trục xuất. Lệnh trục xuất được coi là “final” khi cả hai bên không còn kháng cáo nữa.

Điển hình là hồ sơ đã đưa ra Tòa Di Trú và sau hai năm xét xử, Tòa Di Trú quyết định trục xuất đương sự. Sau khi quyết định của Tòa Di Trú ban ra, hai bên, Sở Di Trú ICE và đương sự, có 30 ngày để làm đơn kháng cáo.

Nếu trong vòng 30 ngày, không bên nào làm đơn kháng cáo thì lệnh trục xuất đó sẽ trở thành final, ngoại trừ một trong hai bên làm đơn yêu cầu Tòa Di Trú mở lại hồ sơ trục xuất. Nếu trong vòng 30 ngày, một trong hai bên làm đơn kháng cáo lên Board of Immigration Appeals (tức là Tòa Kháng Cáo Di Trú), thì lệnh trục xuất đó chưa được final.

Sau khi làm đơn kháng cáo lên Tòa Kháng Cáo Di Trú và tòa quyết định rằng đương sự bị trục xuất, thì đương sự có 30 ngày để kháng cáo lên tòa án liên bang. Nếu không kháng cáo lên tòa án liên bang thì lệnh trục xuất đó sẽ trở thành final và nếu có kháng cáo thì lệnh trục xuất đó chưa được final.

Tòa án kháng cáo kế tiếp là Tối Cao Pháp Viện và tòa án này là tòa án cuối cùng để có thể kháng cáo. Trong trường hợp đương sự bị Sở Di Trú tịch thu thẻ xanh không có nghĩa là đương sự bị trục xuất. Chỉ có Tòa Di Trú mới có quyền ra lệnh trục xuất. Không có cơ quan chính phủ nào có quyền ra lệnh trục xuất cả.

Nếu sau 90 ngày mà không trả đương sự về quốc gia của họ được thì Sở Di Trú ICE phải thả đương sự ra với điều kiện đương sự phải trình diện theo quy định của Sở Di Trú ICE và đó được gọi là “Order of Supervision.” Chín mươi ngày đó đã được Tối Cao Pháp Viện sửa lại là sáu tháng.

Thủ tục hiện nay là khi đương sự bị Sở Di Trú ICE giam giữ, Sở Di Trú ICE có 90 ngày để trục xuất đương sự về Việt Nam. Nếu Sở Di Trú ICE không trục xuất đương sự trong vòng 90 ngày, Sở Di Trú ICE phải quyết định đương sự có cơ hội được Việt Nam nhận hay không.

Nếu không có cơ hội thì Sở Di Trú ICE sẽ thả ra theo điều luật “Order of Supervision” và nếu có cơ hội thì Sở Di Trú ICE có quyền giam đương sự thêm 90 ngày nữa. Tối đa thời giam Sở Di Trú ICE được quyền giam giữ đương sự là sáu tháng.

Nếu sau sáu tháng Sở Di Trú ICE không trục xuất đương sự về Việt Nam được mà không chịu thả đương sự ra thì đương sự có quyền làm đơn kiện Sở Di Trú ICE. Tình trạng của chồng cô sẽ bị lọt vào trường hợp 90 ngày hoặc sáu tháng vừa trình bày trên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Dĩa cơm
Đồ ăn được mang ra, hai dĩa cơm tấm bì chả- tàu hũ ky-trứng ốp la bự xự, thật “hoành tráng” với lỉnh kỉnh những món.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: