Thả ong tại quận Santa Clara

GIÚP CHỐNG LẠI GIỐNG RẦY TẤN CÔNG GÂY LÂY NHIỄM LÀM CHẾT CÂY CAM QUÝT
  • SGN
Share:
Rầy chổng cánh Châu Á (ảnh: UC Riverside)

Bộ Nông Nghiệp và Thực Phẩm California Đang Thả Hàng Ngàn Côn Trùng Ra Tuần Này

SACRAMENTO, Calif. –2 tháng 5, 2022 – Để giúp ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh có tên gọi là Bệnh Vàng Lá Gân Xanh hay Huanglongbing (HLB) gây chết giống cây cam quýt, căn bệnh đe dọa giống cây trái có múi được yêu thích của California, hàng nghìn con côn trùng nhỏ gọi là Tamarixia Radiata được thả vào các khu vực lân cận của Hạt Santa Clara trong tuần này để giảm số lượng rầy chổng cánh Châu Á (ACP) – một loại côn trùng lây lan gây bệnh.

HLB là một bệnh do vi khuẩn ảnh hưởng đến hệ thống mạch của giống cây cam quýt và các loại cây trồng khác. Căn bệnh này không gây ra mối đe dọa cho con người hoặc động vật. Giống rầy ACP có thể là tác nhân truyền vi khuẩn cho giống cây cam quýt và các loại cây khác khi chúng bám ăn lá cây. Một khi bị nhiễm bệnh cây sẽ chết và phải đốn bỏ. Cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh HLB là ngăn chặn sự lây lan của ACP.

Tamarixia radiata là một loài ong ký sinh nhỏ, không đốt, được sử dụng như một hình thức kiểm soát sinh học tự nhiên được sử dụng để bảo vệ vườn cây ăn quả có múi và các loại cây cam quýt tự trồng bằng cách làm giảm số lượng rầy chổng cánh ACP. Loài ong này vô hại đối với con người và gia thú, nhưng chúng ăn các con rầy chổng cánh nhỏ, khiến chúng không thể trưởng thành.

Tamarixia radiata không ăn côn trùng nào khác và sẽ chỉ tồn tại nếu có giống rầy chổng cánh ACP. Hơn 18.5 triệu con ong Tamarixia đã được thả ra ở California kể từ năm 2012, chủ yếu ở Nam California. Chuyên viên được đào tạo sẽ thả chúng ra và kiểm tra, giám sát hiệu quả của việc này. Trong khi có nhiều biện pháp bảo vệ để hạn chế sự lây lan của ACP – như kiểm tra dịch bệnh, kiểm soát và chặt bỏ cây cối – thì việc sử dụng các động vật ăn côn trùng tự nhiên cung cấp một công cụ khác để chống lại loại sâu bệnh chết cây này.

Giống rầy ACP có thể là tác nhân truyền vi khuẩn cho giống cây cam quýt và các loại cây khác khi chúng bám ăn lá cây (ảnh: UC Riverside)

Bệnh Vàng Lá Gân Xanh HLB đã được phát hiện trong hơn 3,000 cây cam quýt được trồng ở các tư gia khắp các quận Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego và Riverside. Trong khi căn bệnh này chưa được phát hiện tại Quận Santa Clara, Bộ Nông Nghiệp và Thực Phẩm (CDFA) đã bắt được rất nhiều con rầy chổng cánh trong quận hạt.

Cư dân được khuyến khích nên thực hiện các bước sau đây nhằm giúp bảo vệ giống cây cam quýt:

-Kiểm tra các cây cam quýt sau vườn nhà để tìm dấu hiệu rầy chổng cánh Châu Á.

-Không di chuyển cây cam quýt, lá cây hay cành cây, thân cây cam quýt đến khu vực cách ly hoặc qua biên giới tiểu bang hoặc quốc tế. Giữ cây ở địa phương.

-Phối hợp với chuyên gia nông nghiệp thực hiện việc đặt bẫy, kiểm tra cây và loại trừ sâu bệnh.

-Nếu quý vị không muốn chăm sóc cây cam quýt của mình nữa, hãy nghĩ đến việc đốn bỏ nó để nó không trở thành vật tác nhân truyền sâu bệnh.

*Có thể tìm thấy phim và hình ảnh về Tamarixia radiata, những loại cây cam quýt và thảo luận của Tiến sĩ David Morgan, giám đốc chương trình kiểm soát sinh học của Bộ Nông Nghiệp và Thực phẩm California về Tamarixia radiata tại đây.

*Thông tin chi tiết bổ sung về Tamarixia Radiata có thể được tìm thấy tại đây.

*Thông tin và hình ảnh bổ sung về giống rầy ACP và các triệu chứng của bệnh HLB hiện có tại CaliforniaCitrusThreat.org.

Tamarixia Radiata (ảnh: UC Riverside)

_______

Giới Thiệu về Chương Trình Phòng Chống Sâu Bệnh & Dịch Bệnh Đối Với Giống Cây Cam Quýt

Chương Trình Phòng Chống Sâu Bệnh Gây Hại Cây Cam Quýt được thành lập vào năm 2009 để tư vấn cho Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California và ngành nông nghiệp về những nỗ lực chống lại các loại sâu bệnh gây hại cho giống cây cam quýt nghiêm trọng – như loài rầy chổng cánh Châu Á và căn bệnh Vàng Lá Gân Xanh Huanglongbing, đe dọa giống cây cam quýt của California. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào CaliforniaCitrusThreat.org.

_______

BENEFICIAL WASPS RELEASED IN SANTA CLARA COUNTY TO HELP FIGHT INVASIVE PEST THAT CAN SPREAD A DEADLY CITRUS TREE DISEASE

California Department of Food and Agriculture is Releasing Thousands of Insects This Week

SACRAMENTO, Calif. – May 2, 2022 – To help prevent the spread of the deadly citrus tree disease Huanglongbing (HLB), threatening California’s beloved citrus, thousands of tiny insects called Tamarixia radiata are being released in Santa Clara County neighborhoods this week to reduce populations of the Asian citrus psyllid (ACP) – the pest that can carry the disease.

HLB is a bacterial disease that affects the vascular system of citrus trees and plants. It does not pose a threat to humans or animals. The ACP can spread the bacteria as the pest feeds on citrus trees and plants. Once a tree is infected, it will die and must be removed. The best way to stop the spread of HLB is to prevent the spread of the ACP.

Tamarixia radiata is a tiny, stingless parasitic wasp that serves as a form of natural biological control used to protect citrus orchards and homegrown citrus trees by reducing populations of the ACP. This wasp is harmless to humans and pets, but feeds on young ACP, preventing them from reaching adulthood. Tamarixia radiata do not feed on any other insects and will only remain if the ACP is present. Over 18.5 million Tamarixia radiata have been released in California since 2012, predominately in Southern California. Trained staff will be conducting the releases and monitoring their effectiveness. While there are many safeguards in place to limit the spread of ACP – like quarantines, treatment and tree removal – the use of natural predators provides yet another tool to combat this deadly pest and disease.

HLB has been confirmed in more than 3,000 residential citrus trees across Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego and Riverside counties. While the disease itself has not been detected in Santa Clara County, several ACP have been collected by the California Department of Food and Agriculture (CDFA) within the county.

Residents are urged to take several steps to help protect citrus trees:

-Inspect backyard citrus for signs of the Asian citrus psyllid.

-Do not move citrus plants, leaves or foliage into or out of the quarantine area or across state or international borders. Keep it local.

-Cooperate with agricultural officials placing traps, inspecting trees and treating for the pest.

-If you no longer wish to care for your citrus tree, consider removing it so it does not become a host to the pest and disease.

*Video and photos of Tamarixia radiata, citrus groves and Dr. David Morgan, biological control program manager for the California Department of Food and Agriculture, speaking about Tamarixia radiata releases can be found here.

*Additional details on Tamarixia radiata can be found here.

More information and photos of the ACP and HLB symptoms are available at CaliforniaCitrusThreat.org.

About the Citrus Pest & Disease Prevention Program

The Citrus Pest & Disease Prevention Program was established in 2009 to advise the Secretary of the California Department of Food and Agriculture and agricultural industry about efforts to combat serious citrus pests and diseases – like the Asian citrus psyllid and Huanglongbing – that threaten California’s citrus trees. To learn more, visit CaliforniaCitrusThreat.org.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: