Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Ecuador: Xác tử thi Covid-19 khắp đường phố

20

Người chết tràn ngập bệnh viện và nhà xác. Nhiều thi thể bị bỏ rơi trên đường phố hoặc bị bỏ lại trong nhà từ 5 đến 15 ngày. Tử thi hiện diện ở khắp nơi trên đường phố Guayaquil, Euador…