Little Saigon

Khi sửa nhà, bạn nên thuê mướn chuyên viên nào?

92

(realtytimes.com) – Nếu bạn sắp thực hiện một vụ tân trang nhà hoặc một dự án sửa sang nào đó, vì nhiều lý do, có thể bạn nên làm việc với các nhà chuyên môn. Làm việc với một nhà chuyên môn trong kỹ nghệ tân trang có thể giúp bạn tránh những sai lầm tốn kém, giúp bạn có tổ chức, và có thể biến viễn ảnh của bạn thành sự thật.

Có ba loại chuyên viên chính mà bạn có thể xem xét để hợp tác trong một vụ tân trang.

Đó là các kiến trúc sư, nhà thiết kế và nhà thầu.

Vai trò của một một nhà thiết kế

Một nhà thiết kế có thể giúp bạn đi tới các ý tưởng, tạo các kế hoạch và hướng dẫn bạn đi theo một chiều hướng căn cứ trên những mong muốn và nhu cầu của bạn. Trong số đó, đối với nhiều người, việc vẽ các đồ án có thể là vai trò quan trọng nhất của một nhà thiết kế. Một đồ án thiết kế căn bản có thể bao gồm một sơ đồ phòng ốc và những đặc điểm được xây dựng sẵn, như các tủ chén dĩa trong nhà bếp. Tuy nhiên, các nhà thiết kế thường không phải là những người quản trị dự án.

Thuê mướn các nhà thiết kế có thể tốn kém. Họ có thể tính hàng trăm đô la một giờ, và họ thường có một lệ phí dự án tối thiểu đâu đó từ $3,000 đến $5,000. Vài ước lượng nói rằng bạn nên hoạch định ngân sách từ 8% đến 12% phí tổn tổng cộng cho dự án để thuê mướn một nhà thiết kế.

Nếu bạn đã có một ý tưởng về những gì bạn thích và những gì bạn muốn, bạn có thể không cần thuê mướn một nhà thiết kế.

Vai trò của một kiến trúc sư

Một kiến trúc sư sẽ tới nhà bạn và xem xét những gì bạn muốn từ việc tân trang và ngân sách của bạn. Họ sẽ tạo một kế hoạch để thực hiện dự án đó. Bạn có thể làm việc với một kiến trúc sư chỉ nhằm thực hiện kế hoạch đó. Vài người thuê mướn các kiến trúc sư để quản trị toàn thể dự án. Trong trường hợp đó, kiến trúc sư sẽ lựa chọn các nhà thầu và sẽ theo dõi công việc của họ.

Các dịch vụ của một kiến trúc sư có thể tốn kém từ $50 đến $200 một giờ, hoặc nếu họ quản trị dự án, có thể từ 5% đến 20% phí tổn tổng cộng của dự án.

Nếu bạn sẽ thực hiện một vụ tân trang liên quan đến việc phá những bức tường và thay đổi sơ đồ phòng ốc, có thể bạn cần một kiến trúc sư.

Vai trò của một nhà thầu

Một nhà thầu là người phục vụ với tính cách một người quản trị dự án khi bạn thuê họ để thực hiện một vụ tân trang. Họ sẽ làm việc với bạn theo các mong ước của bạn và rồi bảo đảm đáp ứng những mong ước đó. Các nhà thầu có thể giúp bạn phân tích toàn thể ngân sách cho dự án, và họ cũng có thể thiết kế dự án của bạn nếu bạn muốn họ thực hiện.

Một vài điều đáng giá trong việc thuê mướn một nhà thầu là khi đó họ sẽ tìm kiếm những nhà thầu phụ cho bạn, chẳng hạn như các thợ điện và thợ ống nước. Điều này làm cho đời sống của bạn dễ thở hơn bởi vì chuyện tìm kiếm những nhà thầu phụ đáng tin cậy và rồi quản trị họ có thể là một công việc khó khăn.

Bạn sẽ cần một nhà thầu có giấy phép hành nghề để họ có thể xin các giấy phép cần thiết cho dự án của bạn. Các nhà thầu thường tính trên căn bản hơn mức phí tổn. Điều đó có nghĩa họ lấy tổng số phí tổn mà họ tiên liệu dự án sẽ tốn kém và cộng thêm một số tiền nữa.

Bạn cần người nào?

Một nhà thầu có kinh nghiệm có thể lo liệu một dự án giản dị cũng như một kiến trúc sư, và bạn có thể tiết kiệm tiền. Nếu ngân sách của bạn eo hẹp, bạn có thể nên hợp tác với nhà thầu để thực hiện thiết kế của bạn. Nếu bạn muốn được giúp đỡ và hướng dẫn một chút, bạn có thể thuê một nhà thiết kế, người sẽ cung cấp sự tham khảo.

Cuối cùng, nếu bạn sẽ thực hiện một dự án như di chuyển các bức tường chính để tạo một sơ đồ thông thoáng, vì vấn đề an toàn, bạn có thể nên tham khảo với một kiến trúc sư. (N.N)