Little Saigon

Saigon Nhỏ News – Little Saigon News

Saigon Nhỏ, trang media cập nhật thông tin, hình ảnh, video về Hoa Kỳ, Việt Nam, thế giới, và các câu chuyện đời sống. Tuần báo Saigon Nhỏ phát hành trên 30 thành phố, 15 tiểu bang vào thứ Sáu mỗi tuần.

Liên lạc quảng cáo: toasoan@saigonnhonews.com

Liên lạc bài vở và góp ý nội dung: toasoan.saigonnhonews@gmail.com

Địa chỉ:  14771 Moran St., Westminster, California 92683