Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Luật Gánh Nặng Công (Public Charge)

127

Quý vị đã từng nghe về việc Sở Di Trú (SDT) áp dụng luật liên quan đến gánh nặng công (public charge) cho những người xin quy chế thường trú nhân. Luật này quy định rằng những ai có thể trở thành gánh nặng công cho chính phủ Hoa Kỳ có thể không được nhập cảnh Mỹ với tư cách thường trú nhân (inadmissible as a permanent resident). Gần đây có tin mới là SDT sẽ ngừng áp dụng luật này cho một số trường hợp.

Thực hư việc này như thế nào xin mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn của Sài Gòn Nhỏ với LS. Trần Nhật Thăng.

Tìm hiểu chi tiết qua hai video:

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

Luật Gánh Nặng Công (Public Charge) – Phần 1

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px

Luật Gánh Nặng Công (Public Charge) – Phần 2

Hỏi: Như đã biết thì SDT đã ra quy định chung thẩm (final rule) về luật liên quan đến gánh nặng công (public charge) đã có hiệu lực trên toàn cõi Hoa Kỳ từ 24/02/2020. Nay là lại có tin là luật này đã được SDT hoãn thi hành. Thực hư việc này ra sao xin cho biết?

Đáp: Đó là kết quả của việc một số tổ chức đã nộp đơn kiện tại tòa án liên bang ở New York. Thẩm phán ở District court tại NY đã quyết định tạm ngưng thi hành luật này (temporary injunction) vì lẽ các điều kiện để luật này được áp dụng đã thay đổi. Tuy nhiên lệnh này chỉ có tính cách tạm thời. Chừng nào thì lệnh này không có hiệu lực nữa thì chúng ta còn chờ xem.

Hỏi: Xin cho biết luật về gánh nặng công (public charge) có từ lúc nào? Và thế nào thì đương đơn xin quy chế thường trú được coi là gánh nặng công?

Đáp: Từ năm 1996 đã có luật này nhưng người ta chỉ thi hành một cách triệt để mới đây mà thôi, chính xác là từ năm 2019. Đến 14/08/2019 Sở Di Trú (SDT) đã áp dụng luật public charge trên toàn cõi Hoa Kỳ chỉ trừ tại Tiểu bang Illinois thì luật này được miễn thi hành cho đến 24/2/2020. Một cách tổng quát thì những ai xin quy chế thường trú mà có nhận trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ đều có thể bị coi là gánh nặng công (public charge) và đây là lý do họ có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ (inadmissible) hoặc mất quy chế thường trú (loss of permanent resident status).

Hỏi: Quy định chung thẩm (Final rule) có liên quan đến luật đến gánh nặng công (public charge) có hiệu lực từ lúc nào?

Đáp: Đầu tiên là 15/10/2019 sau được triển hạn đến 24/02/2020. Và đến bây giờ vì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của người đứng đơn bảo lãnh (petitioner) nên luật này cũng được tạm đình chỉ đối với đương đơn xin quy chế thường trú tức là người được bảo lãnh (beneficiary)

Hỏi: Quy định chung thẩm liên quan đến luật về gánh nặng xã hội có những thay đổi nào?

Đáp: Quy định này thay đổi định nghĩa thế nào là gánh nặng xã hội (public charge) và thế nào phúc lợi công (public benefits).

Hỏi:  Những loại trợ cấp nào sẽ bị coi là ảnh hưởng đến việc xin quy chế thường trú hoặc visa di dân?

Đáp: Những trợ cấp sau đây có thể ảnh hưởng đến việc xin visa di dân hoặc quy chế thường trú:  1/ các trợ cấp liên bang, tiểu bang bằng tiền mặt (cash assistance) thí dụ như tiền SSI, trợ cấp tạm thời cho các gia đình gặp khó khăn (TANF), trợ cấp thực phẩm (Food stamps), trợ cấp tiền thuê nhà (Section 8 Housing Assistance Program), trợ cấp nhà chính phủ (Section 9 Housing Assistance qua Housing Act 1937), phần lớn các loại bảo hiểm y tế liên bang trừ một số trường hợp đặc biệt

Hỏi:  Những phúc lợi nào sẽ không được coi là ảnh hưởng đến việc nhập cảnh cho thường trú nhân?

Đáp: Những trợ cấp sau đây sẽ không được coi là trợ cấp có ảnh hưởng đến việc xin quy chế thường trú hay visa di dân: 1/ trợ cấp y tế (Medicaid) trong trường hợp khẩn cấp, 2/ trợ cấp cho các học sinh ở bậc trung học chiếu theo luật tiểu bang hay địa phương (city hay county), 3/ trợ cấp y tế Medicaid cho những người dưới 21 tuổi, 4/ trợ cấp y tế Medicaid cho thai phụ hoặc sản phụ trong vòng 60 ngày sau khi sanh.

Hỏi:  Luật liên quan đến gánh nặng công (public charge) ảnh hưởng đến những đối tượng nào?

Đáp: Ảnh hưởng đến những ai xin chiếu khán hay (visa) di dân (immigrant visa) và cả đến những ai xin chiếu khán không di dân (non-immigrant visa) nếu đang ở ngoài nước Mỹ và những ai xin quy chế thường trú nếu hiện đang ở trong nước Mỹ.

Hỏi:  Ai được miễn áp dụng quy định này, tức là, ai sẽ không bị ảnh hưởng vì luật liên quan đến gánh nặng công?

Đáp: Những thành phần sau đây được miễn áp dụng luật gánh nặng công (public charge): 1/ người xin quy chế tỵ nạn ngay tại Mỹ (asylees) 2/ người xin quy chế tỵ nạn tại đệ tam quốc gia (refugees) 3/ người xin quy chế thường trú qua diện nạn nhân bị bạo hành (victims under the Violence Against Women Act VAWA), 4/ người xin T hay U visas 5/ những người Afghans và Iraqis xin chiếu khán di dân.

Hỏi:  SDT dựa vào những yếu tố hay tiêu chuẩn nào để đánh giá đương đơn có thể trở thành gánh nặng công?

Đáp: Thường nhân viên SDT hoặc nhân viên LSQ sẽ dựa vào những yếu tố sau để xem xét có cấp thẻ xanh hay chiếu khán di dân của đương đơn: 1/ tuổi tác, 2/ sức khỏe, 3/ tình trạng gia đình (family status), 4/ trình độ học vấn hay tay nghề chuyên môn, 5/ tài sản cá nhân hay tình trạng tài chính của đương đơn, 6/ thời gian đương đơn sẽ được cấp quy chế thường trú trong tương lai, v.v…

Hỏi:  Những yếu tố SDT sẽ để ý đến trong việc xem xét cá nhân nào có thể là gánh nặng công

Đáp: SDT sẽ dựa vào các yếu tố sau: 1/ học sinh được SDT cho phép làm việc nhưng hoặc đang không có việc hoặc chưa từng bao giờ làm việc hoặc ít có hy vọng kiếm được việc làm trong tương lai, 2/ đương đơn đã nhận hoặc được chấp thuận cho nhận trợ cấp trong thời 12 tháng trong khoảng thời gian 36 tháng gần nhất, 3/ đương đơn bị bệnh cần phải trị lâu dài và không đủ điều kiện tài chánh để mua bảo hiểm sức khỏe tư (private health insurance), 4/ đương đơn trước đây đã từng bị quan tòa di trú (immigration judge) hoặc tòa Kháng án Di trú (Board of Immigration Appeals) quy vào thành phần có thể trở thành gánh nặng công.

Ghi chú: Thông tin trên đây chỉ có tính cách tổng quát và không phải là lời tư vấn luật pháp. Muốn biết thêm chi tiết quý vị phải tham khảo luật sư riêng của mình.