Little Saigon

Một người Mỹ kiện Trung Quốc đòi 20 ngàn tỉ USD vì COVID-19

63

NGUYỄN HÒA

Ông Larry Klayman, một luật sư ở Florida làm đơn kiện Trung Quốc đã gây ra dịch COVID-19. Đơn kiện của ông Klayman được nộp ở một tòa án liên bang ở Dallas, Texas, đòi bồi thường thiệt hại 20 ngàn tỉ USD.

Lý lẽ của ông Klayman đưa ra là Trung Quốc nghiên cứu virus COVID-19 như một thứ vũ khí vi trùng, và đó là hành động bất hợp pháp. Đây là một thuyết âm mưu cũng được một số chính trị gia Mỹ ủng hộ như Thượng nghị sĩ Bryant Cotton, cựu cố vấn Tổng thống Trump, Steve Bannon.

Ngược lại một viên chức ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra thuyết âm mưu nói rằng COVID-19 là do quân đội Mỹ chế ra rồi đưa vào Trung Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng vụ kiện của ông Klayman sẽ chẳng đi tới đâu. Ông cũng từng kiện nhiều tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo và chính phủ của các quốc gia trên thế giới.