Little Saigon
HomePage Leader board Mobile – 300x250px

Một tổ chức nghiệp đoàn độc lập được thành lập tại Việt Nam

134

Vào ngày 1-7-2020, một tổ chức công đoàn độc lập được tuyên bố thành lập tại Việt Nam, có tên là Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam.

Trong bảng thông báo mà tổ chức này gửi cho Sài Gòn Nhỏ có nêu tên những người sáng lập như sau:

Chủ tịch: Bùi Thiện Tri
Phó Chủ tịch: Trần Nghĩa Quân
Tổng Thư ký: Benn Đặng
Phụ trách tài chánh: Phùng Tuệ Tâm
Cố vấn: Nguyễn Nguyên Bình.

ArticlesPage Inside Post Content – Laptop/tablet 300x250px

Trong những người này có bà Nguyễn Nguyên Bình từng là trung tá trong quân đội cộng sản Việt Nam. Bà Bình về hưu năm 1994 vì bất đồng chính kiến với chính quyền cộng sản trong sách lược ứng phó với Trung Quốc.

ArticlesPage Inside Post Content – Phone 375x667px

Thông báo của Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam nêu rõ là Việt Nam đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Liên Âu, mà trong thỏa thuận này có qui định là phải tôn trọng quyền lập nghiệp đoàn của công nhân.

Công đoàn tại Việt Nam hiện nay do nhà nước nắm. Tại các công ty tư nhân, cũng có những chi nhánh của ông đoàn nhà nước, nhưng những người lãnh đạo công đoàn lại ăn lương của giới chủ nên họ hầu như không làm gì cả trong những trường hợp công nhân bị bóc lột, thậm chí xâm phạm thân thể.

Tuy nhiên từ lâu nay đã có những hoạt động thành lập nghiệp đoàn độc lập với nhà nước cộng sản Việt Nam, và những người này thường xuyên bị đàn áp.

Trong những năm gần đây một số nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng có nói là họ cũng sẽ tôn trọng quyền thành lập nghiệp đoàn của công nhân, nhưng giới chỉ trích vẫn hoài nghi những phát biểu đó của những người cộng sản là không thành thật, thâm chí người ta còn nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lập ra những nghiệp đoàn độc lập giả tạo để nắm lấy tầng lớp công nhân Việt Nam.

Trong danh sách những người có trách nhiệm mà Nghiệp đoàn độc lập gửi cho chúng tôi chỉ có bà Nguyễn Nguyên Bình là dùng tên thật, những người khác dùng bí danh để tránh đàn áp.