Little Saigon

Mua xe cũ ở tiểu bang nào mắc và rẻ nhất trong 2020

116

LOS ANGELES, California (NV) – Giá tiền một chiếc xe cũ biến thiên theo từng tiểu bang, ngay cả loại xe cùng đời, cùng kiểu.

Trang Moneywise.com liệt kê và giải thích lý do tại sao giá cả ở tiểu bang trong danh sách khác nhau.

Hai danh sách sau, một là 10 tiểu bang giá xe cũ mắc nhất và một là 10 giá xe cũ rẻ nhất, dựa trên thăm dò của trang GoBankingRates.

10 tiểu bang có giá xe cũ mắc nhất

Hạng 10: Colorado

Chi phí sở hữu một chiếc xe cao hơn mức giá trung bình toàn quốc, với thuế và chi phí sửa chữa là những điểm nổi bật đặc biệt.

Hạng 9: Arizona

Giá bán xe cũ và mức thuế sở hữu tài sản cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Hạng 8: Alabama

Mức thuế bán lẻ cao hơn trung bình toàn quốc cũng như giá xăng và bảo trì cao hơn mức.

Hạng 7: Kansas

Biểu thuế bán lẻ và sở hữu cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Hạng 6: Arkansas

Bỏ qua giá đăng bộ rẻ, chi phí sở hữu một chiếc xe tiểu bang này cao hơn mức trung bình toàn quốc

Hạng 5: Nevada

Biểu thuế bán lẻ và tiền bảo hiểm cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Hạng 4: Mississippi

Thuế tài sản, bán lẻ, xăng và chi phí bảo trì cao hơn trung bình toàn quốc. Lệ phí đăng bộ thấp dưới mức trung bình.

Hạng 3: Rhode Island

Giá xăng tiểu bang này thấp hơn nhưng chi phí bảo hiểm lại cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Hạng 2: Louisiana

Ngoại trừ giá xăng rẻ, chi phí sở hữu một chiếc xe ở đây cao hơn mức trung bình.

Hạng 1: California

Chi phí đời sống tiểu bang này cao chót vót, do đó, cư dân giữ chiếc xe cũ lâu hơn so với các nơi khác. Chưa kể đến đây là tiểu bang có biểu thuế bán lẻ và giá xăng cao nhất nước.

10 tiểu bang mua xe cũ rẻ nhất

Hạng 10: Montana

Không có tính thuế bán lẻ.

Hạng 9: Alaska

Các lệ phí khởi thủy đều thấp so với mức trung bình toàn quốc.

Hạng 8: Virginia

Giá xăng và bảo hiểm thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Lệ phí đăng bộ thấp hơn hầu hết nhiều tiểu bang.

Hạng 7: Ohio

Thuế bán lẻ và chi phí bảo hiểm thấp. Tiểu bang Ohio có giá bảo hiểm xe thấp hàng thứ nhì toàn quốc.

Hạng 6: Wisconsin

Giá bảo hiểm xe thấp hơn mức trung bình, cũng như chi phí bảo trì và xăng. Lệ phí tiền đăng bộ thấp.

Hạng 5: North Carolina

Biểu thuế bán lẻ và giá bảo hiểm thấp so với mức trung bình toàn quốc.

Hạng 4: Missouri

Giá xăng và lệ phí giấy tờ đăng bộ rẻ.

Hạng 3: New Hampshire

Chi phí để sở hữu một chiếc xe, bao gồm giá xăng, bảo hiểm thuộc hàng rẻ nhất nước, chưa kể đến không phải trả thuế bán lẻ.

Hạng 2: Oregon

Không tính thuế bán lẻ.

Hạng 1: Florida

Giá xe cũ ở đây thấp hơn 10% so với mức trung bình toàn quốc. Tiểu bang này là tiểu bang mua xe mới nhiều nhất. Thời tiết nóng quanh năm, xe không bị xét rỉ như các tiểu bang xứ tuyết phải rải muối trên đường vào mùa đông. (MPL)