Little Saigon

Muốn mua nhà lần đầu dễ dàng, hãy tới Garden Grove!

316

Đằng-Giao

GARDEN GROVE, California – Garden Grove có chương trình “CalHOME” và “WISH” nhằm giúp đỡ người mua nhà lần đầu. Đây là những chương trình không thấy ở những thành phố chung quanh.

Dĩ nhiên, căn nhà muốn mua phải nằm trong thành phố Garden Grove.

Theo định nghĩa của Garden Grove, người mới mua nhà lần đầu là người không làm chủ căn nhà nào trong ba năm gần đây.

Chương trình “CalHOME” và “WISH”

Chương trình “CalHOME” cho người mua mượn đến $60,000, trả trong 30 năm với 3% tiền lời và có cả GAP financing.

Để được hưởng quyền lợi của trình “CalHOME,” người mua nhà phải có ít nhất là 1% tiền “down payment” (tiền đặt cọc).

Chương trình “WISH” có thể trợ cấp gấp bốn lần tiền người mua nhà bỏ ra. Thí dụ, người mua bỏ ra $1, “WISH” bỏ ra $4 với mức tối đa là $22,000. Số tiền xin được của chương trình này có thể để trả cho “down payment” hay cho “closing” (tiền đóng hồ sơ).

“WISH” đòi hỏi người xin phải có tối thiểu 620 điểm FICO (điểm tín dụng).

Phải tham dự chương trình “First-Time Home Buyer Workshop”

Để được hưởng những quyền lợi của hai chương trình này, người mua nhà ngoài hội đủ điều kiện thu nhập tài chính thì cần tham dự chương trình cho người mua nhà lần đầu “First-Time Home Buyer Workshop” do thành phố Garden Grove tổ chức, vào www.ggcity.org/neighborhood-improvement/first-time-home-buyer-programs để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

Các buổi hội thảo qua mạng sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa các ngày 29 Tháng Tám, 2020; ngày 24 Tháng Mười, 2020; ngày 5 Tháng Mười Hai, 2020.

Trong năm 2021, hội thảo diễn ra ngày 27 Tháng Hai, ngày 24 Tháng Tư, và ngày 5 Tháng Sáu, cũng với thời gian trên.

Những thông tin hướng dẫn thêm về cách truy cập các hội thảo qua mạng sẽ được cung cấp cho cộng đồng trong những ngày tháng sắp tới.

Mức lương khi mua nhà

Khi đã xin những chương trình này, người mua phải ở tại căn nhà chứ không được cho thuê rồi ở chỗ khác.

Dưới đây là mức lương ấn định cho những gia đình có thể nhận trợ cấp mua nhà của Garden Grove:

-Gia đình 1 người tối đa $71,750/năm.

-Gia đình 2 người tối đa $82,000/năm.

-Gia đình 3 người tối đa $92,250/năm.

-Gia đình 4 người tối đa $102,450/năm.

-Gia đình 5 người tối đa $110,650/năm.

-Gia đình 6 người tối đa $118,850/năm.

-Gia đình 7 người tối đa $127,050/năm.

-Gia đình 8 người tối đa $135,250/năm.

Giấy tờ cần thiết

Ba tờ khai thuế liên tục, W2, hay 1040, mới nhất.

Giấy lương tháng (30 ngày) phải liên tục.

Ba năm khai thuế doanh nghiệp liên tục nếu là chủ doanh nghiệp hay “self employed.”

Nếu nghỉ hưu, phải có giấy tờ của Sở An Sinh Xã Hội hay chứng nhận hưu bổng.

Nếu nghỉ hưu mà nhận tiền “direct deposit” thì chỉ cần giấy chứng nhận của ngân hàng là đủ.

Hai báo cáo hằng tháng của ngân hàng (đầy đủ mọi trang).

Bản sao bằng lái hay căn cước hợp lệ.

Bản sao thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội (nếu chưa có quốc tịch).

Giấy khai phá sản (đầy đủ mọi trang) (nếu khai phá sản trong vòng bảy năm).

Nếu không có giấy tờ chứng nhận làm việc trong hai năm và đang đi học, phải có bản sao bằng cấp hay sổ điểm (transcript).

Để ghi danh tham dự buổi hội thảo, hoặc để biết thêm thông tin về chương trình Hỗ Trợ Người Mua Nhà Lần Đầu tại thành phố Garden Grove, xin liên lạc ông Timothy Throne qua số điện thoại (714) 741-5144, email: timothyt@ggcity.org, hay ông Timothy Hurlbut (949) 231-0142, email: tim.hurlbut@benchmark.us.

Thời gian liên lạc từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều; riêng Thứ Sáu từ 7 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều (làm việc cách tuần).