Mảnh giấy giữa trời

Chiều Tháng Bảy năm ấy, một buổi chiều mưa rả rích; trong thơ văn gọi là mưa ngâu với những hình ảnh rất lãng mạn…