Từ cậu bé chăn trâu đến tiến sĩ kinh tế

Quảng chẳng những đuổi kịp đại học mà còn là sinh viên xuất sắc! Sau một thời gian theo học, Quảng tốt nghiệp đại học với văn bằng danh dự.