Đại dịch COVID và tuyên truyền dối trá

Đảng Cộng Sản tuyên truyền các nhân vật không có thật phát ngôn quan điểm của chính quyền, nhiễu loạn thông tin lạc hướng dư luận.