Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?

Thời Sự
Thời Sự
Ai thay ông Phúc làm chủ tịch nước Việt Nam?
/
Ai lên thay ông Phúc là chuyện không đáng bận tâm vì cốt lõi của vấn đề là thể chế chính trị. (podcaster: Nam Dương).
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: