Bà mẹ Việt Nam trong âm nhạc Phạm Duy

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Bà mẹ Việt Nam trong âm nhạc Phạm Duy
/
Hình ảnh đầu tiên luôn khắc ghi đậm nét trong âm nhạc của Phạm Duy là hình ảnh quê hương, đất nước và hình ảnh người mẹ Việt Nam. Ông ôm đàn ca hát trên mọi bước đường lãng du cũng chỉ để hát về quê hương và mẹ... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: