“Bạch Chỉ cách mạng”

Thời Sự
Thời Sự
“Bạch Chỉ cách mạng”
/
Gần như mọi người cầm tờ giấy trắng, ám chỉ sự kiểm duyệt tuyệt đối và người dân không bao giờ có thể lên tiếng. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: