Bằng mọi giá phải ghé Phở Dậu!

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Bằng mọi giá phải ghé Phở Dậu!
/
Thời gian cứ trôi, Phở Dậu vẫn thế. Sài Gòn đã kinh qua bao nhiêu chính biến và thời cuộc thăng trầm, Phở Dậu vẫn thế. Nếu cần một hình ảnh cho thấy sự “bất tử” của một góc Sài Gòn thì Phở Dậu là bằng chứng... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: