Bánh mì Việt: Cuộc viễn du từ hè phố vào tự điển thế giới

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Bánh mì Việt: Cuộc viễn du từ hè phố vào tự điển thế giới
/
Cuộc viễn du chinh phục thế giới của ổ bánh mì nhỏ bé nhưng mang đậm màu đời sang, khó của người Việt Nam đã bắt đầu từ hơn hai thế kỷ trước. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: