Cả thế giới quay lưng với Putin, chỉ còn Tập ở lại

Thời Sự
Thời Sự
Cả thế giới quay lưng với Putin, chỉ còn Tập ở lại
/
Tập không ưa gì Putin. Nhưng ông ta cần Putin để củng cố quyền lực và đối phó với thế giới dân chủ. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: