Chuyện không có điện cho một tiếng hát

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Chuyện không có điện cho một tiếng hát
/
Tư tưởng chống việc trở lại của Khánh Ly hay của bất kỳ văn nghệ sĩ miền Nam nào đã từng ra đi sau tháng Tư năm 75 vẫn âm ỉ và tiếp diễn... (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: