Con đò nhân ái

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Con đò nhân ái
/
Suốt hành trình 20 lần vượt biển tìm tự do từ 1978 đến 1989, tôi đã trải qua ba lần tù tội, mất gần sáu năm ở các trại tạm giam và gần 11 năm ở trại tỵ nạn PFAC. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình cần phải nhắc lại để bày tỏ lòng ghi ơn những ân nhân từng giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: