Cửa Không

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Cửa Không
/
Mặt trời sau lưng, để lại bóng chiếu hướng về Tây, như ngón tay của hiền giả Thích Ca nhắn nhủ cùng nhân loại. Mọi cái đều không thật! Không môn đang mở. Lúc ấy, mọi sự đều biến mất. Và xác thân lẫn tinh thần này đều hòa vào vĩnh viễn Cửa Không... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: