Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân

Thời Sự
Thời Sự
Đem di dân “bỏ chợ”, lãnh đạo Cộng Hòa tự bắn vào chân
/
Các chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa sử dụng di dân làm quân cờ chính trị ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: