Đừng phản kháng, cứ để vũ trụ vận hành

Mindfulness
Mindfulness
Đừng phản kháng, cứ để vũ trụ vận hành
/
Cách nhìn nhận và thái độ sẽ làm cho mọi thứ nhẹ nhõm hơn, và không để phần phản kháng trở nên tiêu cực. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: