Gặp lại kẻ cựu thù

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Gặp lại kẻ cựu thù
/
Có một thứ không tuân theo nguyên tắc số đông, đó là lương tâm con người – văn sĩ Nelle Harper Lee (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: