Giữa thực và ảo: Thực tại núi rừng Khe Sanh và thế giới internet

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Giữa thực và ảo: Thực tại núi rừng Khe Sanh và thế giới internet
/
Trong thực tại gần như thực của “virtual reality,” thế giới của không gian điện tử, cyberspace, là một tổng thể hiện hữu khác. (Podscaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: