Kiên nhẫn và đợi chờ

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Kiên nhẫn và đợi chờ
/
Cuộc sinh tồn nào cũng phải trải qua đau thương, đó là hành trang để sống tình người. Được tiếp nhận ơn nghĩa là cần phải biết ơn, và đền đáp lại, cho dù ân nhân không mong đợi… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: