Mảnh giấy giữa trời

Muôn Nẻo Đường Đời
Muôn Nẻo Đường Đời
Mảnh giấy giữa trời
/
Tôi mãi mãi khắc ghi câu chuyện mảnh giấy nhỏ ba tôi thả từ xe bịt bùng báo tin: “Ba đã bị đưa đi trại 1 Tiên Lãnh” và cậu bé Bồ tát nhặt được đem giao tận tay anh hai tôi. Đó luôn là câu chuyện nhiệm màu không giải thích được... (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: