Miền Nam trước 1975 có là “phồn vinh giả tạo”?

Cảo Thơm Lần Giở
Cảo Thơm Lần Giở
Miền Nam trước 1975 có là “phồn vinh giả tạo”?
/
Sau năm 1975, một trong những cách mô tả của báo chí nhà nước mới về sự thịnh vượng của miền Nam là một xã hội “phồn vinh giả tạo”. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: