Nàng, ‘mỹ nhân tự cổ như danh tướng’

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Nàng, 'mỹ nhân tự cổ như danh tướng'
/
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.” Tự ngàn xưa, người đẹp được sánh ngang hàng với những viên tướng giỏi. Hơn bốn thập niên sau, người ta vẫn nhắc nhở và chưa tìm thấy được một tài năng mới để thay thế cái bóng hình diễm lệ ấy.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: