Những điều bạn nên học từ người ‘kém thông minh’

Mindfulness
Mindfulness
Những điều bạn nên học từ người ‘kém thông minh’
/
Có năm điều kỳ quặc nhưng quý giá mà bạn có thể rút ra từ thành công của những người kém thông minh... (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: