Những lời nói dối gây hại bản thân

Mindfulness
Mindfulness
Những lời nói dối gây hại bản thân
/
Những lời nói dối tệ nhất đối với mỗi người là với chính bản thân mình, điều này cực kỳ tai hại và khó nhận ra. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: