NRA là ai?

Thời Sự
Thời Sự
NRA là ai?
/
Đa số người Việt có lẽ biết không nhiều về Hiệp hội Súng trường Quốc gia cũng như những sinh hoạt của họ. Phần lớn chỉ nghe đến NRA như một tổ chức vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền sở hữu súng… (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: