Phóng Sự: Kỳ 2 – Điều chưa kể của một thương phế binh VNCH

Cảo Thơm Lần Giở
Cảo Thơm Lần Giở
Phóng Sự: Kỳ 2 – Điều chưa kể của một thương phế binh VNCH
/
Câu chuyện hạ sĩ nhất Võ Phùng Dương chống nạng bước ra khỏi Tổng Y Viện VNCH hay bị hỏi là “sao biệt động quân mà mặc đồ bộ binh”. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: