Podcast: Nông dân Nhật làm gì cho đất lại nở hoa? (3)

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Podcast: Nông dân Nhật làm gì cho đất lại nở hoa? (3)
/
Tôi sẽ còn phải trở lại đất nước Nhật thần kỳ nhiều lần nữa, để trải nghiệm, để tự thấy, để tự mình tin, trên đời có một chuẩn “made in Japan” và chuẩn đó là cao nhất thế giới… Podcaster: Phan Hoàng My
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: