Podcast: Thế thì… ăn phở ở Mỹ khác gì với ở Việt Nam?

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Podcast: Thế thì… ăn phở ở Mỹ khác gì với ở Việt Nam?
/
Ăn phở ở Mỹ thiếu một cái gì đó, nó làm cho ta có cảm giác tương tự như nhà thơ Nguyễn Bính thấy người yêu chân quê khi lên tỉnh về đã làm “hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”… (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: