Sử dụng súng cá nhân – bài học Thụy Sĩ

Thời Sự
Thời Sự
Sử dụng súng cá nhân – bài học Thụy Sĩ
/
Thụy Sĩ có tỷ lệ sở hữu súng cao hàng thứ ba thế giới nhưng tại sao tại quốc gia nhỏ bé này không xảy ra các vụ xả súng hàng loạt? (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: