Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập

Thời Sự
Thời Sự
Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập
/
“Dinh Độc Lập” là cái tên được gọi cho cả hai dinh thự lớn lần lượt tồn tại ở Sài Gòn, cùng nằm trên một miếng đất lớn ở trung tâm thành phố. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: