Tâm tình Phạm Duy, những ngày đầu tỵ nạn ở Mỹ (phần 2)

Văn Hóa - Văn Nghệ
Văn Hóa - Văn Nghệ
Tâm tình Phạm Duy, những ngày đầu tỵ nạn ở Mỹ (phần 2)
/
“Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi/ Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ/ Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta/ Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ!” (Podcaster: Phan Hoàng My)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: