Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành

Thời Sự
Thời Sự
Tấn công đòi tiền chuộc đang lộng hành
/
Năm 2021 có hơn $1 tỷ các khoản thanh toán tiền chuộc (ransomware) của các đối tượng bị tấn công cho bọn hacker, cao hơn gấp đôi so với năm trước. (Podcaster: Nam Dương)
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: